IT-LÖSNINGAR
SOM JOBBAR ÅT DIG.

 
Bokningssystem
Vi levererar och vidareutvecklar kraftfulla och lättanvända bokningssystem för bokning av lokaler och anläggningar, boende, biljetter och parkeringsplatser.

Systemen är moduluppbyggda och har en spännvidd som kan hantera bokningsuppdrag för såväl små som stora företag och organisationer.

Vi erbjuder allt från grundläggande funktioner till effektiva, serviceinriktade och lönsamma funktioner online, branschspecifika funktioner och specialanpassningar.

All bokning görs i överskådliga och flexibla bokningsscheman, kalendrar och vyer.

Våra erfarna och kunniga medarbetare ser till att ni får hjälp med igångkörning, utbildning och support på bästa tänkbara sätt.


Central drift

Systemen körs via central drift som ger geografiskt oberoende, ingen uppstartskostnad, låga investeringar, säkerhetskopiering varje natt, med mera.Björsta Data AB, Björsta 32, 148 91 Ösmo,
Telefon 08-645 09 00, info@bjorsta.se.

E-tjänster
Exempel på e-tjänster länkade till våra kunder
Boka på Internet
Föreningsregister

Demo
Arena Biljett på Internet
Fritid på InternetRoyal BOKA

Royal Boka är ett kraftfullt och lättanvänt bokningssystem för bokning av lokaler och anläggningar.


Royal Boka är flexibelt och har en spännvidd som kan hantera bokningsuppdrag för såväl små som stora företag och organisationer. Systemet är uppbyggt i moduler för att passa alla storlekar av företag.


Systemen kan också kompletteras med branschspecifika lösningar.

Bokningsschemat visas i valfritt tidsintervall och från valfri dag. Bokning kan göras direkt från schemat som kan visas som flerobjektsschema, veckoschema och flerdagarsschema. Användaren kan själv lägga in olika färger för olika typer av bokningar, aktiviteter och stängda tider. Bokningen kan kompletteras med olika tillval. Bekräftelse skickas med e-mail. Olika filer kan bifogas bekräftelsen, t.ex. en ritning över objektet, en generell text eller en text som är kopplad till det bokade objektet. Bekräftelse och påminnelser kan också skickas via SMS över vår SMS-tjänst.

Royal boka kan kopplas mot olika ekonomisystem och passersystem.


E-tjänster


Bokning
Med Boka webb öppnar ni upp för era kunder så att de själva kan söka efter lediga tider och boka önskad tid över Internet. Via behörighetssystemet kan kunden logga in och hämta information om sina bokningar samt skriva ut bokningslistor.


Föreningsregister
Med Boka webb kan ni presentera kommunens föreningar på er hemsida. Föreningsregistret omfattar sökfunktioner och länkar till föreningarnas hemsida, e-mail, med mera.


Förenings- och Bidragsadministration
Med Boka webb kan föreningarna:
1. Själva logga in från er hemsida och se alla uppgifter som finns registrerade för föreningen samt ändra, lägga till och ta bort uppgifter. Vilka uppgifter som får ändras eller tas bort styrs av behörighetsnivån.

2. Ansöka om bidrag över Internet.

3. Följa handläggningen av bidragsansökningar över Internet, t ex se om ansökan är beviljad, när utbetalningen sker eller har gjorts etc.


Central drift

Vi erbjuder våra kunder

en komplett IT-miljö levererad över Internet.
Vi installerar, uppdaterar, säkerhetskopierar och sköter driften.

Det enda ni behöver är en dator.
Ni kan också köra systemet via smartphones och tablets.
Ingen uppstartskostnad.

Läs mer om vår centrala drift under fliken Central drift.

Funktioner

Systemet omfattar bl.a. följande funktioner:

 • Behörighetssystem
 • Bokningsscheman
 • Bokning av grupper/deltagare
 • Aktivitetsbokning för bad & gym
 • Sökning och bokning via Internet
 • Utskrifter
 • Fakturering
 • Statistik
 • Kundregister
 • Objektregister
 • Bokning av tillval
 • Nyckel/lås/passersystem
 • Import/Export
 • Underhållsfunktioner
 • Central drift

Specialfunktioner för kommuner

 • Föreningsservice
 • Föreningsregister på Internet
 • Administration av föreningsuppgifter över Internet
 • Bidragsadministration
 • Ansökan om bidrag över Internet
 • Information om sökta bidrag över Internet
 • Lotteriadministration
FriTid bokningssystem för Camping, Stugbyar och Vandrarhem


Klart att köra utan installation, uppstartskostnad eller nya datorer.
Systemet FriTid gör det enkelt att administrera dina bokningar. Till en fast månadskostnad får ni och era gäster möjlighet att boka dygnet runt och oavsett var ni befinner er.

FriTid är anpassat för både små och stora anläggningar. Man kan börja med en grundmodul som sedan kan kompletteras med ytterligare funktioner/moduler varefter behovet växer.

FriTid är utvecklat i nära samarbete med användarna och bygger på många års branscherfarenhet vilket gör att FriTid omfattar allt ni behöver.

Enkla och överskådliga bokningsfunktioner, boka direkt i kalender eller vy.

Bekräftelser via e-mail och SMS på svenska, engelska och tyska, Rapporter, statistik och bokningslistor som kan tas fram grafiskt och digitalt.

Vid incheckning och utcheckning får man direkt information om vilka kunder som skall komma respektive åka under dagen.

Systemet kontrollerar om bokningen är betald, samt om ev. deposition skall betalas eller återbetalas.

SCR Campingkort kan användas.
Koppling till SCR Daylight, digital statistik till SCB.

Totalt omfattar systemet ca 80 olika typer av utskrifter och mallar.


Kassa
Kassamodulen är en tilläggsmodul som kan integreras med bokningssystemet. Kassan är godkänd av Skatteverket. Kassan omfattar varugrupps- och artikelregister, enklare lagerfunktion samt hantera utländsk valuta. Streckkodsläsare och kunddisplayer kan kopplas till kassan. Kvittoutskrifter finns anpassade för utskrift på kvittoskrivare och laserskrivare.

Bokning på Internet
Via FriTids Internetbokning kan gästerna boka direkt i systemet från er hemsida. Internetbokningen kan kompletteras med kortbetalning.

Central drift

Vi erbjuder våra kunder

en komplett IT-miljö levererad över Internet.
Vi installerar, uppdaterar, säkerhetskopierar och sköter driften.

Det enda ni behöver är en dator.
Ni kan också köra systemet via smartphones och tablets.
Ingen uppstartskostnad.

Läs mer om vår centrala drift under fliken Central drift.
Funktioner

Systemet omfattar bl.a. följande funktioner:

 • Bokning
 • Incheckning/Direktbokning
 • In- och Utcheckning
 • Bokningslistor/Rapporter
 • Betalningspåminnelse
 • Statistik
 • Statistik SCB
 • Ekonomi
 • Import av OCR betalningar
 • Certifierad kassa
 • Artikelregister
 • Valuta
 • Sökfunktioner
 • Kundregister
 • Kundhistorik
 • Internetbokning
 • Kortbetalning på Internet
 • Objektregister
 • Agentbokning
 • Värdar
 • E-Mail/SMS
 • Import/Export
 • Koppling till SCR Daylight
 • Central drift

Arena Biljett

Arena Biljett är ett webbaserat system för bokning och försäljning av biljetter.

Med Arena Biljett kan olika evenemang bokas på Internet. Vid bokningen väljer systemet bästa plats men man har också möjlighet att själv välja plats genom att klicka på platsen direkt i översikten.

Arena Biljett kan omfatta obegränsat antal evenemang och hanterar differentierad prissättning av platser.

För varje evenemang kan olika förutsättningar anges, t.ex. antal bokningsbara platser, platsernas placering, reservera och spärra platser, definiera hur platserna får bokas. Start- och sluttid för försäljning på Internet samt när ej uthämtade biljetter skall frisläppas.

I Biljettkassan sker manuell försäljning av biljetter samt betalning och hämtning av biljetter som t.ex. har bokats på Internet. Vid försäljning av biljetter i kassan kan man om så önskas välja plats direkt från översikt över arenan. Kassan omfattar ett varugrupps- och artikelregister vilket innebär att även övriga artiklar kan säljas i kassan.

Mindre administration, enklare och säkrare redovisning/återrapportering
Arena Biljett är perfekt för dig som hyr ut arenor/lokaler till arrangörer/föreningar som själva ansvarar för biljettförsäljningen. Låt arrangörerna/föreningar sköta sin biljettförsäljning med hjälp av biljettkassan. Behörig användare kan när som helst hämta information om evenemanget via Internet, t.ex. försäljningsstatistik, biljettintäkter m m.


Funktioner

Systemet omfattar bl.a. följande funktioner:

 • Grafisk presentation av arenor och sektioner
 • Grafisk presentation av bokade och lediga platser
 • Koppling till Biljettkassa
 • Redovisning
 • Rapporter/statistik
 • Behörighetssystem
 • Enkla sökfunktioner
 • Varu- och artikelregister
 • Avstämning, kassarapporter, redovisning, statistik.
 • Pekskärm kan användas

Beställning av broschyr

Välj system


Meddelande


Namn / Företagsnamn*
Adress*
Kontaktperson*
Tel*
E-mail*

*Obligatorisk uppgift.

Kontakta Björsta Data


Adress
Björsta Data AB
Björsta 32
148 91  Ösmo

Telefon: +46 8 645 09 00
E-mail: info@bjorsta.se

Support
Telefon: +46 8 645 09 00
Supporten är öppen:
Måndag-torsdag kl 8.00-17.00,
Fredagar 8.00-15.00 med undantag för röd dag.

Hjälp med användarfrågor utanför dessa tider t.ex. på helger och övriga röda dagar debiteras enligt gällande jourtimtaxa


Support vid tekniska driftproblem utanför kontorstid
Om ni får tekniska problem och vi inte svarar på tfn 08-645 09 00 skickar ni ett e-mail till support@bjorsta.se

Obs! Ange ett telefonnummer som vi kan nå ER på samt beskriv kort (max 160 tkn) vilket problem ni har.
Central drift
För att det skall vara så enkelt som möjligt erbjuder vi våra kunder central drift. Central drift innebär att vi installerar det ni behöver i en central serverpark, grundsystem, önskade tilläggsmoduler, skrivare mm. Ni har sedan tillgång till systemet via Internet. Många av våra kunder har i flera år kört sina system via vår centrala drift och är mycket nöjda med denna modell.

Fördelarna med central drift är många
När ni kör systemet kopplar ni upp er mot den centrala serverparken via Internet. All överföring krypteras.

 • Ni kan köra systemet oavsett var ni befinner er.
 • Ni har tillgång till systemet via smartphones och tablets
 • Ni behöver aldrig tänka på säkerhetskopiering. All data och information säkerhetskopieras varje natt.
 • All överföring krypteras.
 • Ingen startkostnad.
 • Ingen kostnad för inköp och underhåll av servrar och nätverk.
 • Support med fjärrstyrning.
 • Driften sköts av tekniker som är väl insatta i systemets uppbyggnad, funktioner och kopplingar.
 • Hög säkerhet och tillgänglighet genom övervakning dygnet runt.
 • Uppdateringar av systemet görs centralt.
 • Enkelt att öka och minska antalet användare.